Uitfasering koudemiddelen

koudemiddelen

Het Europees Parlement nam in 2014 een nieuwe wet aan om het gebruik van synthetische koudemiddelen in koelapparatuur terug te dringen en uiteindelijk volledig uit te bannen. Deze uitfasering koudemiddelen moet in de komende jaren gebeuren en kan grote gevolgen hebben voor uw koeltechniek. Vink adviseert het gebruik van alternatieve duurzame koudemiddelen.

F-gassen schadelijk voor milieu

Er wordt al jaren veel gediscussieerd over het gebruik van schadelijke koudemiddelen. Gangbare koudemiddelen, zoals R404A, R22 en R507A en in mindere mate R134a, R407 en R410, tasten de ozonlaag aan en vergroten zo het broeikaseffect. Het effect van gassen op basis van fluorkoolwaterstof, ofwel F-gassen, zijn schadelijk voor het milieu vanwege een opwarmend effect dat wel 23.000 maal sterker is dan CO2.

Versnelde uitfasering koudemiddelen

Dit is de reden dat de Europese Unie heeft besloten tot een versnelde uitfasering koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof. Het gaat hierbij om de zogenoemde F-gassen of HFK’s die vaak worden gebruikt in de koeltechniek.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Deze nieuwe Europese wetgeving kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het gebruik van koeltechnische producten binnen uw bedrijf. De kans is groot dat er de komende jaren flinke tekorten zullen ontstaan aan synthetische koudemiddelen. Dit zal de prijs van koudemiddelen opdrijven en het gebruik van de koelinstallatie duurder maken. Een goede reden om eens kritisch naar uw koelinstallatie te kijken.

Mooie alternatieven

Gelukkig zijn er mooie alternatieven voorhanden. De nieuwe wetgeving op de uitfasering koudemiddelen dwingt om te kijken naar duurzame oplossingen. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, butaan of ammoniak zijn goede opties die het milieu beschermen. Bovendien zijn alternatieve koudemiddelen op de langere termijn energiezuiniger en dus goedkoper.

Vink biedt milieuvriendelijke koeloplossingen

Vink houdt zich al jaren bezig met duurzame koeloplossingen, niet alleen vanwege de uitfasering koudemiddelen maar ook om beter zorg te dragen voor het milieu. Daarom vermijdt Vink al een aantal jaar het gebruik van de schadelijke koudemiddelen R404A en R507 in nieuwgebouwde koelinstallaties. In de afgelopen jaren heeft Vink ruime ervaring opgedaan in het bouwen van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen. Vanuit deze kennis geven we u graag advies.

Meer informatie over gebruik koudemiddelen?

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Europese regelgeving voor koelinstallaties in uw bedrijf? We zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 0182-342 239.

Hoe kunnen we u helpen?

+31 (0) 182 342 239

Klik op de onderstaande link om naar het contactformulier te gaan.

Contactformulier

De oplossing

R134A, R407C, R407F en R410A

Synthetische koudemiddelen met een GWP waarde < 2.500 vallen onder een productiebeperking. Dit geldt voor de veelgebruikte koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A. In 2030 mag nog maar 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen worden verkocht.

Kom op tijd in actie zodat uw bedrijfsproces niet stagneert. Kies voor duurzame koudemiddelen.

R22, R401A, R402A en R408

De koudemiddelen R401A, R402A en R408 zijn mengvormen die naast HFK’s ook R22 bevatten. Het gebruik van R22 is sinds 1 januari 2015 verboden. Daarom zijn ook bovenstaande middelen verboden.

Stap nu over op duurzame koudemiddelen. Bel ons voor vrijblijvend advies zodat u weet welke mogelijkheden er voor uw koeling zijn. 

R404A en R507

Heeft u een installatie met R404A of R507? Vanaf 1 januari 2020 mag u dan uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycled R404A of R507. Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze middelen geheel verboden. 

Voorkom stagnatie door tekort aan deze koudemiddelen. We adviseren graag welke duurzame koudemiddelen het beste bij uw bedrijfsproces passen.